TAX CREDIT

  1. Home
  2. /
  3. Tax Credit

El Tax Credit és un nou incentiu que permet a les empreses recuperar aquelles deduccions d’R+D+i acumulades que, per falta de beneficis o de quota en l’impost de societats, no s’han pogut aplicar amb anterioritat.

1

Què és?

La Llei de Suport als Emprenedors i la seva internacionalització estableix un mecanisme per afavorir l’aprofitament de la deducció de la R+D+i generada per les empreses quan aquest no hagi pogut ser objecte d’aplicació. En aquest sentit, el TAX CREDIT és un nou incentiu que permet a les empreses recuperar aquelles deduccions d’R+D+i acumulades que, per falta de beneficis o de quota en l’impost de societats, no s’han pogut aplicar amb anterioritat. D’aquesta manera, les empreses podran superar el límit de deducció establert, o bé, en el cas que la quota sigui insuficient, sol·licitar-ne l’abonament a l’Agència Tributària.

En tots dos casos, només es podrà accedir a un 80% de l’import total fins a un màxim de 1.000.000 d’euros provinents de deduccions per innovació tecnològica i de 3.000.000 d’euros en total, per grup empresarial i any.  Aquest incentiu permet a les empreses ampliar la deducció eliminant el límit de quota, i fins i tot sol·licitar-ne l’abonament a l’Agència Tributària. En definitiva, suposa sacrificar un 20% de les deduccions acumulades però, en contrapartida, poden arribar a obtenir un important ingrés sobre el qual no es tributa.

2

Per a què es pot sol·licitar

El TAX CREDIT es pot sol·licitar per a despeses i inversions al R+D+i que es realitzin en períodes impositius iniciats a partir de gener del 2013, després d’haver transcorregut, com a mínim, 1 any des del període impositiu en que es va generar la deducció, sense que aquesta no hagi estat aplicada.

3

Requisits

Per poder optar a a l’aplicació de les deduccions per sobre del límit o a la possibilitat d’abonament, cal complir amb els requisits següents:

  • L’empresa ha de disposar d’un informe motivat vinculant de R+D+i.
  • S’ha de mantenir la plantilla mitjana adscrita a activitats de R+D+i durant els 2 anys següents a la deducció.
  • S’ha de destinar un import equivalent a la deducció aplicada o abonat, a despeses de R+D+i en els 24 mesos següents a la finalització del període impositiu en la declaració es faci la corresponent aplicació o abonament.

Sol·licitar informació

Els nostres èxits

La realitat quotidiana ens demostra l’existència de determinades partides pressupostàries destinades a ajudes, que a causa del desconeixement i falta d’informació de què és objecte l’empresari en general, romanen sense ser esgotades. INCENTIUS TECNOLÒGICS, ve a omplir un buit existent en el camp de la consultoria altament especialitzada, ja que mitjançant el seu assessorament i suport a l’empresari, li facilita la seva presa de decisions en relació a aquell projecte o idea que vol emprendre.

90%
Subvencions aconseguides
94%
Ajudes Nacionals
89%
Ajudes Europees
100%
Clients satisfets

Apunta’t al nostre newsletter

Rep puntualment totes les subvencions i ajudes disponibles R+D+i en el teu email