PATENT BOX

  1. Home
  2. /
  3. Patent Box

El Patent Box, un incentiu fiscal que premia la innovació i fomenta la creació i explotació de patents i nous dissenys, és una fórmula poc coneguda que pot ajudar-te a finançar el teu projecte.

1

Què és?

És un incentiu fiscal a la innovació que dóna suport a la cessió d’actius intangibles (patents, models d’utilitat, dissenys industrials, know-how).

2

Percentatge de deducció

60% per cent de la base imposable calculada a partir de la renda neta (ingressos per la cessió d’actius intangibles menys despeses de desenvolupament i amortitzacions).

3

Beneficiaris

Qualsevol tipus d’empresa subjecta a l’Impost de Societats que realitzi activitats d’R+D i vulgui transferir amb seguretat els seus resultats.

4

Requisits

  • Que l’entitat cedent hagi creat els actius objecte de cessió.
  • Que el cessionari utilitzi els drets d’ús o d’explotació en el desenvolupament d’una activitat econòmica.
  • Comptar amb un contracte de cessió i tenir registres comptables. De cara a la seva aplicació, serà suficient que l’entitat cedent hagi creat els actius objecte de cessió, almenys, en un 25% del seu cost.
5

Termini

25 de juliol de cada any per a PIMES amb exercici fiscal natural.

6

Observacions

És compatible amb altres ajudes i deduccions fiscals a l’R+D+i. Les empreses d’un mateix grup poden aprofitar aquest incentiu. Pot aplicar-se amb bases imposables negatives. És independent de la base imposable de l’empresa. La data de creació de l’actiu intangible no suposa cap obstacle per aprofitar aquest incentiu i no s’exigeix ​​que figuri en el balanç de l’entitat.

Sol·licitar informació

Els nostres èxits

La realitat quotidiana ens demostra l’existència de determinades partides pressupostàries destinades a ajudes, que a causa del desconeixement i falta d’informació de què és objecte l’empresari en general, romanen sense ser esgotades. INCENTIUS TECNOLÒGICS, ve a omplir un buit existent en el camp de la consultoria altament especialitzada, ja que mitjançant el seu assessorament i suport a l’empresari, li facilita la seva presa de decisions en relació a aquell projecte o idea que vol emprendre.

90%
Subvencions aconseguides
94%
Ajudes Nacionals
89%
Ajudes Europees
100%
Clients satisfets

Apunta’t al nostre newsletter

Rep puntualment totes les subvencions i ajudes disponibles R+D+i en el teu email