HORIZONTE 2020

Horizonte 2020 és el nou Programa de Finançament
de la Recerca i la Innovació a la Unió Europea
per al període 2014-2020, que està dotat
amb un pressupost total de 77.028.000.000 d’euros.

1

Què subvenciona?

Els projectes de col·laboració transnacional en totes les seves fases, és a dir, des de la recerca fins al mercat. Els projectes han d’ajustar-se de forma plena a la temàtica de la convocatòria escollida per a presentar el projecte.

2

Condicions de l’Ajut

Subvenció a fons perdut del 100% en projectes de R+D i del 70% en projectes d’innovació.

3

Beneficiaris

Qualsevol entitat jurídica establerta a qualsevol país de la Unió Europea, d’un estat associat a Horizonte 2020 o de països tercers (empreses, universitats, agrupacions d’empreses, centres de recerca, centres tecnològics, administracions públiques).

4

Despeses subvencionables

Personal, col·laboracions externes, patents, materials, amortització d’equipaments imputables al projecte, despeses d’auditoria.

5

Termini de presentació

Diverses convocatòries al llarg de l’any.

6

Observacions

Els projectes són aplicables a tots els sectors. Multisectorial.
Despeses subvencionables: inclou els costos directes i una taxa única del 25% per als costos indirectes. El pressupost haurà d’adaptar-se als objectius que es pretenguin assolir, com també al tamany del consorci.

Sol·licitar informació

Els nostres èxits

La realitat quotidiana ens demostra l’existència de determinades partides pressupostàries destinades a ajudes, que a causa del desconeixement i falta d’informació de què és objecte l’empresari en general, romanen sense ser esgotades. INCENTIUS TECNOLÒGICS, ve a omplir un buit existent en el camp de la consultoria altament especialitzada, ja que mitjançant el seu assessorament i suport a l’empresari, li facilita la seva presa de decisions en relació a aquell projecte o idea que vol emprendre.

90%
Subvencions aconseguides
94%
Ajudes Nacionals
89%
Ajudes Europees
100%
Clients satisfets

Apunta’t al nostre newsletter

Rep puntualment totes les subvencions i ajudes disponibles R+D+i en el teu email