CDTI PROJECTES R+D

Projectes empresarials de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d’un procés productiu, producte o servei presentats per una única empresa o per una agrupació empresarial, podent comprendre tant activitats de recerca industrial com de desenvolupament experimental.

1

Què subvenciona?

La creació i/o millora significativa d’un producte, procés o servei realitzat per una única empresa o per una agrupació empresarial. Inclou tant les àrees de recerca industrial com de desenvolupament experimental.

2

Condicions de l’Ajut

Tram reemborsable fins al 85% del cost del projecte, mitjançant un préstec a tipus d’interès fix a Euribor a 1 any, en el moment de l’aprovació del projecte, a retornar en 10 ó 15 anys amb una carència d’entre 2 i 3 anys.

Tram no reemborsable: D’entre el 20 i el 33% de l’ajut

3

Beneficiaris

Empreses industrials i de serveis que realitzin projectes de R+D.

4

Despeses subvencionables

Personal, col·laboracions externes, patents, materials, amortització d’equipaments imputables al projecte, despeses d’auditoria.

5

Termini de presentació

Obert tot l’any.

6

Observacions

Inversió mínima: 175.000 euros. Duració del projecte: D’1 a 3 anys.

Bestreta del 35% de l’ajut, amb límit de 250.000 euros, sense exigència de garanties addicionals.

L’empresa haurà d’aportar almenys el 15% del pressupost del projecte amb recursos propis.

Sol·licitar informació

Els nostres èxits

La realitat quotidiana ens demostra l’existència de determinades partides pressupostàries destinades a ajudes, que a causa del desconeixement i falta d’informació de què és objecte l’empresari en general, romanen sense ser esgotades. INCENTIUS TECNOLÒGICS, ve a omplir un buit existent en el camp de la consultoria altament especialitzada, ja que mitjançant el seu assessorament i suport a l’empresari, li facilita la seva presa de decisions en relació a aquell projecte o idea que vol emprendre.

90%
Subvencions aconseguides
94%
Ajudes Nacionals
89%
Ajudes Europees
100%
Clients satisfets

Apunta’t al nostre newsletter

Rep puntualment totes les subvencions i ajudes disponibles R+D+i en el teu email