AJUTS EUROPEUS

HORITZÓ 2020

Horizon 2020 és el nou Programa de Finançament de la Recerca i la Innovació a la Unió Europea per al període 2014-2020, que està dotat amb un pressupost total de 77.028 milions d'Euros.

CONOCER LOS REQUISITOS

SME INSTRUMENT H2020

La Comissió Europea a través del H2020 s'articula en la convocatòria de l'Instrument PIME unes ajudes per a l'explotació comercial de productes, serveis o processos que ja han estat provats i estan preparats per al seu llançament al mercat.

CONOCER LOS REQUISITOS

PROGRAMA IBEROEKA

Els projectes IBEROEKA són un instrument de suport a la cooperació tecnològica empresarial a Iberoamèrica. Aquesta iniciativa s'inclou dins el Programa Iberoamericà de Ciència i Tecnologia per al desenvolupament (CYTED) en el qual participen 19 països d'Amèrica Llatina, Portugal i Espanya. La certificació IBEROEKA suposa, a més d'un segell contrastat de qualitat, la possibilitat d'accés prioritari als mecanismes de finançament per a la innovació a cada país participant.

CONOCER LOS REQUISITOS

PROGRAMA EUROSTARS

EUROSTARS és un programa de suport a les PIMES intensives en R + D en el desenvolupament de projectes transnacionals orientats al mercat. Aquesta iniciativa es basa en l'article 185 del Tractat de Lisboa (antic article 169 del Tractat de la UE) referent a la participació de la CE a programes conjunts d'Investigació i Desenvolupament. Per a la seva aprovació formal cal una codecisió del Parlament i del Consell Europeus..

CONOCER LOS REQUISITOS

PROGRAMA EUREKA

EUREKA és una iniciativa intergovernamental de suport a la I+D+i cooperativa en l'àmbit europeu, que té com a objectiu impulsar la competitivitat de les empreses europees mitjançant el foment de la realització de projectes tecnològics, orientats al desenvolupament de productes, processos i / o serveis amb clar interès comercial al mercat internacional i basats en tecnologies innovadores.

CONOCER LOS REQUISITOS

APUNTA'T AL NOSTRE NEWSLETTER

REP PUNTUALMENT TOTES LES SUBVENCIONS I AJUTS DISPONIBLES I+D+i AL TEU EMAIL