TAX CREDIT

TAX CREDIT

El Tax Credit és un nou incentiu que permet a les empreses recuperar aquelles deduccions d'I+D+i acumulades que, per falta de beneficis o de quota en l'impost de societats, no s'han pogut aplicar amb anterioritat.

  • Què és?: La Llei de Suport als Emprenedors i la seva Internacionalització estableix un mecanisme per afavorir l'aprofitament de la deducció de la I+D+i generada per les empreses quan aquest no hagi pogut ser objecte d'aplicació. L'TAX CREDIT és un nou incentiu que permet a les empreses recuperar aquelles deduccions d'I+D+i acumulades que, per falta de beneficis o de quota en l'impost de societats, no s'han pogut aplicar amb anterioritat. D'aquesta manera, les empreses podran superar el límit de deducció establit o, en el cas que la quota sigui insuficient, sol·licitar el abonament a l'Agència Tributària. En tots dos casos, només es podrà accedir a un 80% de l'import total fins a un màxim de 1.000.000 d'euros provinents de deduccions per innovació tecnològica i de 3.000.000 d'euros en total, per grup empresarial i anyAquest incentiu permet a les empreses ampliar la deducció eliminant el límit de quota, i fins i tot sol·licitar l'abonament a l'Agència Tributària. En definitiva, suposa sacrificar un 20% de les deduccions acumulades però, en contrapartida poden arribar a obtenir un important ingrés sobre el qual no es tributa.
  • Perquè es pot sol·licitar: El TAX CREDIT es pot sol·licitar per a despeses i inversions al I+D+i que es realitzin en períodes impositius iniciats a partir de Gener del 2013 i haurà d'haver transcorregut a mínim 1 any des del període impositiu en què es va generar la deducció, sense que aquesta no hagi estat aplicada.
  • Requisits: Per poder optar a al'aplicació de les deduccions pel sobre del límit o a la possibilitat d'abonament, cal: Que l'empresa disposi d'un informe motivat vinculant de I+D+I. Que es mantingui la plantilla mitjana adscrita a activitats de I+D+I durant els 2 anys següents a la deducció. Que es destini un import equivalent a la deducció aplicada o abonat, a despeses de I+D+I + en els 24 mesos següents a la finalització del període impositiu en la declaració es faci la corresponent aplicació o abonament.

Per a més informació: info@intecnologic.com | Tel. 610.39.72.25

FORMULARI SOL·LICITUD DE CONTACTE

DADES DE L'EMPRESA

DADES DEL PROJECTE O INVERSIÓ A REALITZAR

PERSONAL EQUIP/MAQUINÀRIA COLAB. EXTERNES ALTRES DESPESES

Estic d'acord amb la política de privacitat.

ELS NOSTRES ÈXITS

La realitat quotidiana ens demostra l'existència de determinades partides pressupostàries destinades a ajuts, que a causa del desconeixement i falta d'informació de què és objecte l'empresari en general, romanen sense ser esgotades. INCENTIUS TECNOLÒGICS, ve a omplir un buit existent en el camp de la consultoria altament especialitzada, ja que mitjançant el seu assessorament i suport a l'empresari, li facilita la seva presa de decisions en relació a aquell projecte o idea que vol emprendre.

ajudes tramitades

Subvencions aconseguides

Nacionals i Europees

Clients satisfets

CONTACTA'NS: 610 397 225 | info@intecnologic.com

APUNTA'T AL NOSTRE NEWSLETTER

REP PUNTUALMENT TOTES LES SUBVENCIONS I AJUTS DISPONIBLES I+D+i AL TEU EMAIL