CDTI - PROJECTES I+D TECNOLOGIES NOVEDOSES

CDTI PROJECTES I+D TECNOLOGIES NOVEDOSES

La Línia Directa d'Innovació és un instrument financer gestionat directament pel CDTI i cofinançat amb Fons Estructurals a través del Programa Operatiu d'Investigació, Desenvolupament i Innovació per i per al benefici de les empreses - Fons tecnològic. La seva finalitat és el suport de projectes empresarials que impliquin la incorporació i adaptació de tecnologies innovadores a nivell sectorial, i que suposin un avantatge competitiu per a l'empresa. També es finançaran actuacions d'adaptació tecnològica dirigides a la introducció en nous mercats.

  • Què subvenciona?: La realització de projectes de I+D destinats a la creació i / o millora significativa d'un producte, procés o servei. El projecte pot contemplar tant el desenvolupament experimental com la investigació industrial.
  • Condicions de l'Ajuda: Ajuda reemborsable a tipus d'interès bonificat. Tipo de Interés aplicable y período de amortización: el tipo de interés aplicado dependerá del período de amortización escogido por la empresa. Amortització a 3 anys (semestral): Interès fix d'Euribor * + 0,2%, establert en el moment de la concessió. S'inclou un any de carència des de la data prevista de finalització del projecte. Amortització a 5 anys (semestral): Interès fix d'Euribor* +1,2%, establert en el moment de la concessió. S'inclou un any de carència des de la data prevista de finalització del projecte
  • Beneficiaris: Empreses, amb independència de la seva grandària, que realitzin projectes de I+D+I.
  • Gastos subvencionables: Personal, Col·laboracions Externes, Patents, Materials, Amortització d'equips imputables al projecte, despeses d'auditoria.
  • Termini de presentació: Obert tot l'any.
  • Observacions: Inversió mínima del participant: 175.000 euros. Durada del projecte: Màxim 18 mesos.
    .

Per a més informació: info@intecnologic.com | Tel. 610.39.72.25

FORMULARI SOL·LICITUD DE CONTACTE

DADES DE L'EMPRESA

DADES DEL PROJECTE O INVERSIÓ A REALITZAR

PERSONAL EQUIP/MAQUINÀRIA COLAB. EXTERNES ALTRES DESPESES

Estic d'acord amb la política de privacitat.

ELS NOSTRES ÈXITS

La realitat quotidiana ens demostra l'existència de determinades partides pressupostàries destinades a ajuts, que a causa del desconeixement i falta d'informació de què és objecte l'empresari en general, romanen sense ser esgotades. INCENTIUS TECNOLÒGICS, ve a omplir un buit existent en el camp de la consultoria altament especialitzada, ja que mitjançant el seu assessorament i suport a l'empresari, li facilita la seva presa de decisions en relació a aquell projecte o idea que vol emprendre.

ajudes tramitades

Subvencions aconseguides

Nacionals i Europees

Clients satisfets

CONTACTA'NS: 610 397 225 | info@intecnologic.com

APUNTA'T AL NOSTRE NEWSLETTER

REP PUNTUALMENT TOTES LES SUBVENCIONS I AJUTS DISPONIBLES I+D+i AL TEU EMAIL