CDTI PROJECTES INDIVIDUALS

CDTI PROJECTES I+D INDIVIDUALS

Projectes empresarials de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d'un procés productiu, producte o servei presentats per una única empresa o per una agrupació empresarial, pudiento comprendre tant activitats de recerca industrial com de desenvolupament experimental.

  • Què es subvenciona?: La creació i/o millora significativa d’un producte, procés o servei realitzat per una única empresa o per una agrupació empresarial. Inclou tant tasques de recerca industrial com de desenvolupament experimental.
  • Condicions de l’ajut: Tram reembossable: Import: Fins el 75% del cost del projecte, mitjançant un préstec a tipus d’interès fixe a Euribor en el moment de l’aprovació del projecte, a retornar en 10 anys amb una carència de 2 anys. Tram no reembossable (subvenció): Fins el 30% del pressupost objecte de finançament del projecte.
  • Beneficiaris: Empreses industrials i de serveis que realitzin projectes de I+D+I.
  • Despeses subvencionables: Personal, Col·laboracions Externs, Patents, Materials, Amortització d’equips imputables al projecte, despeses d'auditoria.
  • Termini de presentació: Obert tot l’any.
  • Observacions: Inversió mínima: 175.000 euros. Durada del projecte: De 1 a 3 anys.
    .

Per a més informació: info@intecnologic.com | Tel. 610.39.72.25

FORMULARI SOL·LICITUD DE CONTACTE

DADES DE L'EMPRESA

DADES DEL PROJECTE O INVERSIÓ A REALITZAR

PERSONAL EQUIP/MAQUINÀRIA COLAB. EXTERNES ALTRES DESPESES

Estic d'acord amb la política de privacitat.

ELS NOSTRES ÈXITS

La realitat quotidiana ens demostra l'existència de determinades partides pressupostàries destinades a ajuts, que a causa del desconeixement i falta d'informació de què és objecte l'empresari en general, romanen sense ser esgotades. INCENTIUS TECNOLÒGICS, ve a omplir un buit existent en el camp de la consultoria altament especialitzada, ja que mitjançant el seu assessorament i suport a l'empresari, li facilita la seva presa de decisions en relació a aquell projecte o idea que vol emprendre.

ajudes tramitades

Subvencions aconseguides

Nacionals i Europees

Clients satisfets

CONTACTA'NS: 610 397 225 | info@intecnologic.com

APUNTA'T AL NOSTRE NEWSLETTER

REP PUNTUALMENT TOTES LES SUBVENCIONS I AJUTS DISPONIBLES I+D+i AL TEU EMAIL