CDTI PROJECTES I+D EN COOPERACIÓ NACIONAL

CDTI PROJECTES I+D EN COOPERACIÓ NACIONAL

La Línia Directa d'Innovació és un instrument financer gestionat directament pel CDTI i cofinançat amb Fons Estructurals a través del Programa Operatiu d'Investigació, Desenvolupament i Innovació per i per al benefici de les empreses - Fons tecnològic. La seva finalitat és el suport de projectes empresarials que impliquin la incorporació i adaptació de tecnologies innovadores a nivell sectorial, i que suposin un avantatge competitiu per a l'empresa. També es finançaran actuacions d'adaptació tecnològica dirigides a la introducció en nous mercats.

  • Què subvenciona?: La realització de projectes de I+D destinats a la creació i / o millora significativa d'un producte, procés o servei. El projecte pot contemplar tant el desenvolupament experimental com la investigació industrial.
  • Condicions de l'Ajuda: Ajuda reemborsable a tipus d'interès bonificat. Tram reemborsable: Fins al 75% del pressupost total del projecte. En forma de préstec amb interès fix a Euribor, vigent en el moment de l'aprovació del projecte. Termini de 10 anys amb un període de carència inclòs de 2 años. Tram no reemborsable: (subvenció) Fins al 30% del pressupost objecte de finançament del projecte.
  • Beneficiaris: Agrupacions d'interès econòmic o consorcis constituïts per 2 a 6 empreses independents.
  • Despeses subvencionables: Personal, Col·laboracions Externes, Patents, Materials, Amortització d'equips imputables al projecte, despeses d'auditoria.
  • Termini de presentació: Obert tot l'any.
  • Observacions: Inversió mínima del participant: 175.000 euros. Inversió mínima del projecte: 500.000 euros. Durada del projecte: Màxim D'1 a 3 anys.
    .

Per a més informació: info@intecnologic.com | Tel. 610.39.72.25

FORMULARI SOL·LICITUD DE CONTACTE

DADES DE L'EMPRESA

DADES DEL PROJECTE O INVERSIÓ A REALITZAR

PERSONAL EQUIP/MAQUINÀRIA COLAB. EXTERNES ALTRES DESPESES

Estic d'acord amb la política de privacitat.

ELS NOSTRES ÈXITS

La realitat quotidiana ens demostra l'existència de determinades partides pressupostàries destinades a ajuts, que a causa del desconeixement i falta d'informació de què és objecte l'empresari en general, romanen sense ser esgotades. INCENTIUS TECNOLÒGICS, ve a omplir un buit existent en el camp de la consultoria altament especialitzada, ja que mitjançant el seu assessorament i suport a l'empresari, li facilita la seva presa de decisions en relació a aquell projecte o idea que vol emprendre.

ajudes tramitades

Subvencions aconseguides

Nacionals i Europees

Clients satisfets

CONTACTA'NS: 610 397 225 | info@intecnologic.com

APUNTA'T AL NOSTRE NEWSLETTER

REP PUNTUALMENT TOTES LES SUBVENCIONS I AJUTS DISPONIBLES I+D+i AL TEU EMAIL