HORITZÓ 2020

HORITZÓ 2000

Horizon 2020 és el nou Programa de Finançament de la Recerca i la Innovació a la Unió Europea per al període 2014-2020, que està dotat amb un pressupost total de 77.028 milions d'Euros.

  • ¿Què subvenciona?: Els projectes de col·laboració transnacional en totes les seves fases, és a dir, des de la recerca al mercat. Els projectes deuen ajustar-se de forma plena a la temàtica de la convocatòria escollida per presentar el projecte.
  • Condicions de l'Ajuda: Subvenció a fons perdut del 100% en projectes de I+D i del 70% en projectes d'innovació..
  • Beneficiaris: Qualsevol entitat jurídica establerta en qualsevol país de la Unió Europea, d'un estat associat a Horitzó 2020 o de tercers països. (Empreses, Universitats, Agrupacions d'empreses, Centres de Recerca, Centres Tecnològics, Administracions Públiques).
  • Despeses subvencionables: Personal, Col·laboracions Externes, Patents, Materials, Amortització d'equips imputables al projecte, despeses d'auditoria.
  • Termini de presentació: Diverses convocatòries al llarg de l'any.
  • Observacions: Els projectes són aplicables a tots els sectors. Multisectorial. Despeses subvencionables: Inclou els costos directes i una taxa única del 25% per als costos indirectes. El pressupost s'ha d'adaptar als objectius que es pretenen assolir, així com a la mida del consorci.
    .

Per a més informació: info@intecnologic.com | Tel. 610.39.72.25

FORMULARI SOL·LICITUD DE CONTACTE

DADES DE L'EMPRESA

DADES DEL PROJECTE O INVERSIÓ A REALITZAR

PERSONAL EQUIP/MAQUINÀRIA COLAB. EXTERNES ALTRES DESPESES

Estic d'acord amb la política de privacitat.

ELS NOSTRES ÈXITS

La realitat quotidiana ens demostra l'existència de determinades partides pressupostàries destinades a ajuts, que a causa del desconeixement i falta d'informació de què és objecte l'empresari en general, romanen sense ser esgotades. INCENTIUS TECNOLÒGICS, ve a omplir un buit existent en el camp de la consultoria altament especialitzada, ja que mitjançant el seu assessorament i suport a l'empresari, li facilita la seva presa de decisions en relació a aquell projecte o idea que vol emprendre.

ajudes tramitades

Subvencions aconseguides

Nacionals i Europees

Clients satisfets

CONTACTA'NS: 610 397 225 | info@intecnologic.com

APUNTA'T AL NOSTRE NEWSLETTER

REP PUNTUALMENT TOTES LES SUBVENCIONS I AJUTS DISPONIBLES I+D+i AL TEU EMAIL