PROGRAMA EUROSTARS

PROGRAMA EUROSTARS

EUROSTARS és un programa de suport a les PIMES intensives en R + D en el desenvolupament de projectes transnacionals orientats al mercat. Aquesta iniciativa es basa en l'article 185 del Tractat de Lisboa (antic article 169 del Tractat de la UE) referent a la participació de la CE a programes conjunts d'Investigació i Desenvolupament. Per a la seva aprovació formal cal una codecisió del Parlament i del Consell Europeus.

  • ¿Què subvenciona?: Projectes de I+D orientats al mercat i desenvolupats per PIMES. L'objectiu del projecte deu ser el desenvolupament d'un nou producte, procés o servei.
  • Condicions de l'Ajuda: En forma de subvenció a fons perdut. PIME ESPANYOLA: Fins a un 60% del pressupost del projecte en cas de I+D bàsica i fins a un 80% en cas de I+D aplicada. GRAN EMPRESA ESPANYOLA: Fins a un 40% del pressupost del projecte en cas de I+D bàsica i fins a un 65% en cas de I+D aplicada.
  • Beneficiaris: Consorci format per almenys 2 participants de diferents països del programa Eurostars. El líder del projecte ha de ser una PIME que inverteixi almenys un 10% dels seus ingressos en activitats d'I+D o que el 10% del seu personal es dediqui en exclusiva a tasques de I+D.
  • Termini de presentació: Diverses convocatòries al llarg de l'any.
  • Condicions del Projecte: Pressupost del projecte: Entre 500.000 i 1.000.000 euros. La data d'inici del projecte ha de ser posterior a la data de presentació de la sol·licitud. Durada del projecte: Fins a 36 mesos. Els costos de subcontractació no poden superar el 50% del pressupost del contractant. Consorci equilibrat: Un mateix país no pot portar-se més del 75% del pressupost total del projecte.
    .

Per a més informació: info@intecnologic.com | Tel. 610.39.72.25

FORMULARI SOL·LICITUD DE CONTACTE

DADES DE L'EMPRESA

DADES DEL PROJECTE O INVERSIÓ A REALITZAR

PERSONAL EQUIP/MAQUINÀRIA COLAB. EXTERNES ALTRES DESPESES

Estic d'acord amb la política de privacitat.

ELS NOSTRES ÈXITS

La realitat quotidiana ens demostra l'existència de determinades partides pressupostàries destinades a ajuts, que a causa del desconeixement i falta d'informació de què és objecte l'empresari en general, romanen sense ser esgotades. INCENTIUS TECNOLÒGICS, ve a omplir un buit existent en el camp de la consultoria altament especialitzada, ja que mitjançant el seu assessorament i suport a l'empresari, li facilita la seva presa de decisions en relació a aquell projecte o idea que vol emprendre.

ajudes tramitades

Subvencions aconseguides

Nacionals i Europees

Clients satisfets

CONTACTA'NS: 610 397 225 | info@intecnologic.com

APUNTA'T AL NOSTRE NEWSLETTER

REP PUNTUALMENT TOTES LES SUBVENCIONS I AJUTS DISPONIBLES I+D+i AL TEU EMAIL