DEDUCCIÓ DE L'IMPOST DE SOCIETATS PER ACTIVITAT DE I+D+I

DEDUCCIÓ DE L'IMPOST DE SOCIETATS PER ACTIVITAT

Poden ser aplicades per qualsevol subjecte passiu de l'Impost sobre Societats que realitzi activitats innovadores, independentment de la seva grandària, facturació i sector d'activitat, les Deduccions fiscals per R + D + I tenen com a objectiu premiar l'esforç que realitzen les empreses en el desenvolupament de activitats innovadores.

  • Què s'obté?: Deducció fiscal de les despeses incorregudes en l'obtenció de nous productes o processos, així com en la millora substancial dels mateixos.
  • Percentatge de deducció: Entre un 12% i un 42% de la despesa total del projecte, segons sigui considerat com de recerca i desenvolupament o innovació tecnològica.
  • Beneficiaris: Empreses realitzin projectes de recerca, desenvolupament i innovació.
  • Despeses deduïbles: Personal, materials, equips, col·laboracions externes, patents.
  • Termini: 25 de Juliol de cada any per a PIMES amb exercici fiscal natural.
  • Observacions: Per a que l'empresa tingui una plena seguretat de l'import a deduir, cal sol·licitar un informe Motivat Vinculant a MINECO.

Per a més informació: info@intecnologic.com | Tel. 610.39.72.25

FORMULARI SOL·LICITUD DE CONTACTE

DADES DE L'EMPRESA

DADES DEL PROJECTE O INVERSIÓ A REALITZAR

PERSONAL EQUIP/MAQUINÀRIA COLAB. EXTERNES ALTRES DESPESES

Estic d'acord amb la política de privacitat.

ELS NOSTRES ÈXITS

La realitat quotidiana ens demostra l'existència de determinades partides pressupostàries destinades a ajuts, que a causa del desconeixement i falta d'informació de què és objecte l'empresari en general, romanen sense ser esgotades. INCENTIUS TECNOLÒGICS, ve a omplir un buit existent en el camp de la consultoria altament especialitzada, ja que mitjançant el seu assessorament i suport a l'empresari, li facilita la seva presa de decisions en relació a aquell projecte o idea que vol emprendre.

ajudes tramitades

Subvencions aconseguides

Nacionals i Europees

Clients satisfets

CONTACTA'NS: 610 397 225 | info@intecnologic.com

APUNTA'T AL NOSTRE NEWSLETTER

REP PUNTUALMENT TOTES LES SUBVENCIONS I AJUTS DISPONIBLES I+D+i AL TEU EMAIL